Bagaimana Cara Menghitung Zakat Perdagangan?

Zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang digunakan untuk jual beli. Dalil tentang Zakat Perdagangan Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu …. (Q.S. Al-Baqarah: 267) Perintah Allah ini dimaksudkan agar seorang muslim memberikan Read more about Bagaimana Cara Menghitung Zakat Perdagangan?[…]

Apa Beda Zakat Mal dan Zakat Fitrah?

Zakat dibagi dua jenis utama, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Pembagian macam-macam zakat menjadi zakat mal (harta) dan zakat fitrah adalah berdasarkan hukum, waktu pemberian, serta rukun dan syarat zakatnya. Zakat fitrah adalah zakat yang diberikan pada akhir bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idulfitri dan hukumnya wajib bagi setiap orang. Sementara itu, zakat mal Read more about Apa Beda Zakat Mal dan Zakat Fitrah?[…]

Kapan Saya Harus Bayar Zakat Profesi?

Ada berbagai pendapat ulama yang menjelaskan kapan waktu mengeluarkan zakat penghasilan atau zakat profesi, antara lain: Pendapat Imam Syafi’i dan Ahmad. Kedua imam tersebut mensyaratkan haul atau lama penyimpanan harta adalah jika sudah cukup setahun dan terhitung dari kapan harta kekayaan itu diperoleh. Pendapat Imam Hanafi, Imam Malik, dan beberapa ulama modern, seperti Muhammad Abu Read more about Kapan Saya Harus Bayar Zakat Profesi?[…]

Bagaimana Cara Menghitung Zakat Penghasilan?

Harta yang wajib dizakati harus memenuhi standar minimal atau yang disebut nishab. Zakat yang ditunaikan adalah sebesar 2.5% dari penghasilan yang didapat. Nisab Zakat Nisab zakat penghasilan atau zakat profesi merujuk pada nisab zakat tanaman dan buah-buahan, yaitu sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah (ada yang dibulatkan menjadi 653 kg) atau setara dengan 520 Read more about Bagaimana Cara Menghitung Zakat Penghasilan?[…]

Apa Saja Syarat Zakat Profesi?

Seseorang yang wajib menunaikan zakat profesi harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. Islam Perintah wajib zakat baik zakat fitrah atau zakat mal hanya ditujukan untuk kaum muslimin. b. Merdeka Syarat ini untuk membedakan kewajiban perintah berzakat antara orang-orang yang merdeka dengan budak yang belum dimerdekakan oleh tuannya. Orang yang merdeka wajib membayar zakat sedangkan budak berhak Read more about Apa Saja Syarat Zakat Profesi?[…]

Apa itu Zakat Penghasilan dan Profesi?

Di dalam agama Islam, kita mengenal berbagai jenis zakat yang salah satunya adalah zakat profesi atau zakat penghasilan. Nah, bagaimanakah seluk beluk zakat penghasilan itu? 1. Apa itu Zakat Penghasilan Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nishab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, Read more about Apa itu Zakat Penghasilan dan Profesi?[…]

Siapa yang Boleh Menerima Zakat?

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama Islam. Zakat disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat yang disebut dengan mustahiq zakat. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat sebagaimana tercantum dalam Alquran surat at-Taubah ayat 60 yang artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang Read more about Siapa yang Boleh Menerima Zakat?[…]

Apakah Saya Wajib Bayar Zakat Mal?

Zakat Mal dikeluarkan pada waktu yang tidak terikat atau dapat dilakukan kapan saja di semua bulan dengan ketentuan dan syarat wajib yang berlaku. Apa saja syarat wajib zakat harta itu? 1. Islam Orang yang berzakat adalah orang yang beragama Islam. Syarat wajib zakat harta yang pertama adalah Islam, maksudnya zakat ini hanya diperuntukkan untuk kaum muslimin Read more about Apakah Saya Wajib Bayar Zakat Mal?[…]

Show Buttons
Hide Buttons