Dompet Dhu’afa : Siswa Perlu Miliki Strategi Jitu Studi Lanjut

  Sleman (MAN 1 Sleman) – Setiap siswa harus memiliki cita-cita setinggi mungkin yang bakal diraihnya, namun juga harus diselaraskan dengan keadan orang tua.  Cita-cita merupakan arah yang dituju sesudah meninggalakan madrasah ini.   “Sesudah itu carilah informasi  sebanyak-banyaknya khususnya yang terkait dengan perguruan tinggi dan studi lanjut.   Yakinlah bahwa setiap orang memiliki potensi, jangan pikir kalian Read more about Dompet Dhu’afa : Siswa Perlu Miliki Strategi Jitu Studi Lanjut[…]

Bolehkah Berkurban untuk Orangtua?

Bolehkah kita berkurban untuk orangtua yang masih hidup? Dalam beribadah kurban harus disertai niat berkurban untuk Allah atas nama dirinya. Berkurban atas nama orang lain, menurut mazhab Syafi’i, tidak sah tanpa seizin orang tersebut. Demikian pula atas nama orang yang telah meninggal, tidak sah bila tanpa dasar wasiat. Ulama Maliki mengatakan, makruh berkurban atas nama Read more about Bolehkah Berkurban untuk Orangtua?[…]

Apakah Boleh Mengganti Puasa dengan Membayar Fidyah?

Orang yang boleh mengganti puasa Ramadhan dengan membayar fidyah hanyalah orang yang tidak mampu berpuasa. Fidyah adalah memberikan makanan kepada fakir miskin setiap hari, dengan takaran sebanyak 1 mud (lebih dari 6 ons) bahan makanan pokok. Ketentuan takaran ini berdasarkan sebuah riwayat dari Ibn ‘Abbas, “Barangsiapa telah sangat tua yang tidak sanggup berpuasa Ramadhan, maka Read more about Apakah Boleh Mengganti Puasa dengan Membayar Fidyah?[…]

Apa Itu Zakat Fitrah?

Kata fitrah dalam kata zakat fitrah telah menjadi serapan dalam bahasa Indonesia. Kata fitrah ini berasal dari kata al-fithrah atau lebih tepatnya para ulama menggunakan kata zakat al-fithri. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari-nya, zakat fitrah disebut juga zakat al-fithri atau shadaqah al-fithri. Kata al-fithri di sini bermakna filosofis akar katanya ifthar artinya Read more about Apa Itu Zakat Fitrah?[…]

Apa Syarat Emas dan Perak yang Dizakati?

Syarat dikeluarkannya zakat emas dan perak. Seperti apakah syarat untuk mengeluarkan zakat emas dan perak? Adapun mengenai syarat zakat emas dan perak adalah sebagai berikut. 1. Milik Sendiri Pertama, merupakan kepemilikan yang sempurna. Maksudnya, barang yang dizakati adalah emas dan perak milik sendiri secara sah, bukan pinjaman ataupun barang bersama dengan orang lain. 2. Sampai Read more about Apa Syarat Emas dan Perak yang Dizakati?[…]

Apakah Emas dan Perak Harus Dizakati?

Perintah zakat emas dan perak ada di Al Quran, berupa ancaman bagi yang tidak membayarkannya. Firman Allah Swt. adalah sebagai berikut. …. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S. At-Taubah: 34) Sementara itu, di dalam hadis, terdapat dalil-dalil Read more about Apakah Emas dan Perak Harus Dizakati?[…]

Bagaimana Cara Menghitung Zakat Perdagangan?

Zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang digunakan untuk jual beli. Dalil tentang Zakat Perdagangan Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu …. (Q.S. Al-Baqarah: 267) Perintah Allah ini dimaksudkan agar seorang muslim memberikan Read more about Bagaimana Cara Menghitung Zakat Perdagangan?[…]

Apa Saja Macam Zakat Mal?

Apa saja macam-macam zakat mal? Berikut adalah macam-macam zakat mal berdasarkan objek yang diberikan. 1. Zakat Profesi atau Penghasilan Zakat profesi/penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan profesi seseorang, baik ia menjadi seorang dokter, arsitek, notaris, karyawan, maupun guru. Zakat ini memang dianalogikan kepada hasil pertanian. Nisab zakat profesi adalah sebesar 5 wasak atau 653 Read more about Apa Saja Macam Zakat Mal?[…]

Apa Beda Zakat Mal dan Zakat Fitrah?

Zakat dibagi dua jenis utama, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Pembagian macam-macam zakat menjadi zakat mal (harta) dan zakat fitrah adalah berdasarkan hukum, waktu pemberian, serta rukun dan syarat zakatnya. Zakat fitrah adalah zakat yang diberikan pada akhir bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idulfitri dan hukumnya wajib bagi setiap orang. Sementara itu, zakat mal Read more about Apa Beda Zakat Mal dan Zakat Fitrah?[…]

Kapan Saya Harus Bayar Zakat Profesi?

Ada berbagai pendapat ulama yang menjelaskan kapan waktu mengeluarkan zakat penghasilan atau zakat profesi, antara lain: Pendapat Imam Syafi’i dan Ahmad. Kedua imam tersebut mensyaratkan haul atau lama penyimpanan harta adalah jika sudah cukup setahun dan terhitung dari kapan harta kekayaan itu diperoleh. Pendapat Imam Hanafi, Imam Malik, dan beberapa ulama modern, seperti Muhammad Abu Read more about Kapan Saya Harus Bayar Zakat Profesi?[…]

Show Buttons
Hide Buttons