Apa Syarat Emas dan Perak yang Wajib Dizakati?

Syarat dikeluarkannya zakat emas dan perak. Seperti apakah syarat untuk mengeluarkan zakat emas dan perak? Adapun mengenai syarat zakat emas dan perak adalah sebagai berikut. 1. Milik Sendiri Pertama, merupakan kepemilikan yang sempurna. Maksudnya, barang yang dizakati adalah emas dan perak milik sendiri secara sah, bukan pinjaman ataupun barang bersama dengan orang lain. 2. Sampai Read more about Apa Syarat Emas dan Perak yang Wajib Dizakati?[…]

Show Buttons
Hide Buttons