Apakah Boleh Mengganti Puasa dengan Membayar Fidyah?

Orang yang boleh mengganti puasa Ramadhan dengan membayar fidyah hanyalah orang yang tidak mampu berpuasa. Fidyah adalah memberikan makanan kepada fakir miskin setiap hari, dengan takaran sebanyak 1 mud (lebih dari 6 ons) bahan makanan pokok. Ketentuan takaran ini berdasarkan sebuah riwayat dari Ibn ‘Abbas, “Barangsiapa telah sangat tua yang tidak sanggup berpuasa Ramadhan, maka Read more about Apakah Boleh Mengganti Puasa dengan Membayar Fidyah?[…]

Show Buttons
Hide Buttons