Kapan Saya Harus Bayar Zakat Profesi?

Ada berbagai pendapat ulama yang menjelaskan kapan waktu mengeluarkan zakat penghasilan atau zakat profesi, antara lain: Pendapat Imam Syafi’i dan Ahmad. Kedua imam tersebut mensyaratkan haul atau lama penyimpanan harta adalah jika sudah cukup setahun dan terhitung dari kapan harta kekayaan itu diperoleh. Pendapat Imam Hanafi, Imam Malik, dan beberapa ulama modern, seperti Muhammad Abu Read more about Kapan Saya Harus Bayar Zakat Profesi?[…]

Apa Saja Macam Zakat Mal?

Apa saja macam-macam zakat mal? Berikut adalah macam-macam zakat mal berdasarkan objek yang diberikan. 1. Zakat Profesi atau Penghasilan Zakat profesi/penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan profesi seseorang, baik ia menjadi seorang dokter, arsitek, notaris, karyawan, maupun guru. Zakat ini memang dianalogikan kepada hasil pertanian. Nisab zakat profesi adalah sebesar 5 wasak atau 653 Read more about Apa Saja Macam Zakat Mal?[…]

Apa Saja Syarat Zakat Profesi?

Seseorang yang wajib menunaikan zakat profesi harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. Islam Perintah wajib zakat baik zakat fitrah atau zakat mal hanya ditujukan untuk kaum muslimin. b. Merdeka Syarat ini untuk membedakan kewajiban perintah berzakat antara orang-orang yang merdeka dengan budak yang belum dimerdekakan oleh tuannya. Orang yang merdeka wajib membayar zakat sedangkan budak berhak Read more about Apa Saja Syarat Zakat Profesi?[…]

Apa itu Zakat Penghasilan dan Profesi?

Di dalam agama Islam, kita mengenal berbagai jenis zakat yang salah satunya adalah zakat profesi atau zakat penghasilan. Nah, bagaimanakah seluk beluk zakat penghasilan itu? 1. Apa itu Zakat Penghasilan Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nishab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, Read more about Apa itu Zakat Penghasilan dan Profesi?[…]

Show Buttons
Hide Buttons